Ανάγνωση οθόνης δυνατά

The Orca screen reader can speak the user interface.

To start Orca using the keyboard:

  1. Press Super+Alt+S.

Or to start Orca using a mouse and keyboard:

  1. Go to the Desktop and start typing Accessibility.

  2. Click Accessibility to open the panel.

  3. Κάντε κλικ στο Αναγνώστης οθόνης στην κατηγορία Όραση, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τον από τον διάλογο Αναγνώστης οθόνης.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε γρήγορα τον αναγνώστη οθόνης

You can turn Screen Reader on and off by clicking the accessibility icon in the taskbar and selecting Screen Reader.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη Βοήθεια Orca.