Αναλαμπή της οθόνης για ήχους ειδοποίησης

Ο υπολογιστής σας θα παίξει έναν απλό ήχο ειδοποίησης για συγκεκριμένους τύπους μηνυμάτων και συμβάντων. Εάν δυσκολεύεστε να ακούσετε αυτούς τους ήχους, μπορείτε να κάνετε ή όλη την οθόνη ή το τρέχον παράθυρο να αναλάμψει οπτικά όποτε παίζεται ο ήχος ειδοποίησης.

This can also be useful if you’re in an environment where you need your computer to be silent, such as in a library. See Επιλογή ή απενεργοποίηση του ήχου ειδοποίησης to learn how to mute the alert sound, then enable visual alerts.

  1. Go to the Desktop and start typing Accessibility.

  2. Click on Accessibility to open the panel.

  3. Πατήστε Οπτικές προειδοποιήσεις στην ενότητα Ακοή.

  4. Switch the Visual Alerts switch to on.

  5. Επιλέξτε εάν θέλετε όλη την οθόνη ή απλά ο τρέχον τίτλος παραθύρου να λάμψει.

You can quickly turn visual alerts on and off by clicking the accessibility icon on the taskbar and selecting Visual Alerts.