Έλεγχος του αντίγραφου ασφαλείας σας

After you have backed up your files, you should make sure that the backup was successful. If it didn’t work properly, you could lose important data since some files could be missing from the backup.

Όταν χρησιμοποιείτε τα Αρχεία για αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείων, ο υπολογιστής ελέγχει να βεβαιωθεί ότι όλα τα δεδομένα μεταφέρθηκαν σωστά. Όμως, εάν μεταφέρετε δεδομένα που είναι πολύ σημαντικά για σας, μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε πρόσθετους ελέγχους για επιβεβαίωση ότι τα δεδομένα σας έχουν μεταφερθεί κατάλληλα.

Μπορείτε να κάνετε έναν πρόσθετο έλεγχο κοιτώντας τα αντιγραμμένα αρχεία και φακέλους στο μέσο προορισμού. Ελέγχοντας για επιβεβαίωση ότι τα αρχεία και οι φάκελοι που μεταφέρατε είναι πράγματι στο αντίγραφο ασφαλείας, μπορείτε να έχετε πρόσθετη εμπιστοσύνη ότι η διεργασία ήταν πετυχημένη.

Αν κάνετε συχνά αντίγραφα δεδομένα μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, μπορεί να βρείτε πιο εύκολο να χρησιμοποιήσετε ένα αποκλειστικό πρόγραμμα αντιγράφων, όπως το Déjà Dup. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι πιο ισχυρό και πιο αξιόπιστο από μια απλή αντιγραφή και επικόλληση αρχείων.