Πού μπορώ να βρω τα αρχεία των οποίων θέλω να δημιουργήσω αντίγραφα ασφαλείας;

Η απόφαση για ποια αρχεία θα δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και ο εντοπισμός αυτών, είναι το πιο δύσκολο βήμα όταν προσπαθείτε να κάνετε ένα αντίγραφο ασφαλείας. Παρακάτω είναι καταχωρισμένες οι πιο κοινές τοποθεσίες σημαντικών αρχείων και ρυθμίσεων των οποίων μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας.

 • Προσωπικά αρχεία (έγγραφα, μουσική, φωτογραφίες και βίντεο)

  These are usually stored in your home folder (/home/your_name). They could be in subfolders such as Desktop, Documents, Pictures, Music and Videos.

  Εάν το μέσο αντιγραφής έχει αρκετό χώρο (εάν είναι ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος, για παράδειγμα), σκεφτείτε να αντιγράψετε όλο τον προσωπικό φάκελο. Μπορείτε να ψάξετε πόσο χώρο δίσκου καταλαμβάνει ο προσωπικός φάκελος χρησιμοποιώντας τον Αναλυτή χρήσης δίσκου.

 • Κρυφά αρχεία

  Any file or folder name that starts with a period (.) is hidden by default. To view hidden files, press the menu button in the top-right corner of the window of Files and press Show Hidden Files, or press Ctrl+H. You can copy these to a backup location like any other file.

 • Προσωπικές ρυθμίσεις (προτιμήσεις επιφάνειας εργασίας, θέματα και ρυθμίσεις λογισμικού)

  Οι περισσότερες εφαρμογές αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις τους σε κρυφούς φακέλους μέσα στον προσωπικό σας φάκελο (δείτε πιο πάνω για πληροφορίες για κρυφά αρχεία).

  Most of your application settings will be stored in the hidden folders .config and .local in your Home folder.

 • Καθολικές ρυθμίσεις συστήματος

  Οι ρυθμίσεις για τα σημαντικά μέρη του συστήματος δεν αποθηκεύονται στον προσωπικό σας φάκελο. Υπάρχει ένας αριθμός θέσεων που θα μπορούσαν να αποθηκευτούν, αλλά οι περισσότερες αποθηκεύονται στον φάκελο /etc. Γενικά, δεν θα χρειαστείτε να αντιγράψετε αυτά τα αρχεία σε έναν προσωπικό υπολογιστή. Εάν έχετε όμως ένα διακομιστή, θα πρέπει να αντιγράψετε τα αρχεία για τις υπηρεσίες που τρέχουν.