Αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών σας αρχείων

Αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας απλά σημαίνει να αντιγράψετε για ασφαλή αποθήκευση. Αυτό γίνεται σε περίπτωση που τα αρχικά αρχεία γίνονται άχρηστα λόγω απώλειας ή φθοράς. Αυτά τα αντίγραφα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επαναφέρουν τα αρχικά δεδομένα σε περίπτωση απώλειας. Τα αντίγραφα πρέπει να αποθηκευτούν σε μια διαφορετική συσκευή από τα αρχικά αρχεία. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα USB, έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, ένα CD/DVD, ή μια υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων.

Ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας, είναι να το κάνετε συχνά, κρατώντας τα αντίγραφα εκτός τόπου και (πιθανόν) κρυπτογραφημένα.