Ποια όργανα μέτρησης χρώματος υποστηρίζονται;

The system relies on the Argyll color management system to support color instruments. A list of supported measuring instruments can be found at https://www.argyllcms.com/doc/instruments.html.