Προσθήκη ή αφαίρεση μιας επαφής

Για να προσθέσετε μια επαφή:

  1. Πατήστε το πλήκτρο +.

  2. In the New contact dialog, enter the contact name and their information. Press the drop down box next to each field to choose the type of detail.

  3. To add more details press the View More option.

  4. Press Add to save the contact.

Για να αφαιρέσετε μια επαφή:

  1. Επιλέξτε την επαφή από τη λίστα επαφών.

  2. Press the View More button in the header bar on the top-right corner.

  3. Press Delete option to remove contact.