Αναζήτηση επαφής

Μπορείτε να αναζητήσετε μια διαδικτυακή επαφή με έναν από τους δύο τρόπους:

  1. In the Desktop, start typing the name of the contact.

  2. Matching contacts will appear in the desktop instead of the usual list of applications.

  3. Πατήστε το πλήκτρο Enter για επιλογή της επαφής στην κορυφή της λίστας ή κάντε κλικ την επαφή που θέλετε να επιλέξετε, αν δεν είναι στην κορυφή.

Για αναζήτηση μέσα από τις Επαφές:

  1. Κάντε κλικ μέσα στο πεδίο αναζήτησης.

  2. Πληκτρολογήστε το όνομα της επαφής.