Επαναφορά αρχείων από τα απορρίμματα

Εάν διαγράψετε ένα αρχείο με τον διαχειριστή αρχείων, το αρχείο τοποθετείται κανονικά στα Απορρίμματα και πρέπει να μπορεί να ανακτηθεί.

Για να επαναφέρετε ένα αρχείο από τα απορρίμματα:

  1. Go to the Desktop and start typing Files.

  2. Κάντε κλικ στο Αρχεία για να ανοίξει ο διαχειριστής αρχείων.

  3. Click Trash in the sidebar. If you do not see the sidebar, press the menu button in the top-right corner of the window and select Sidebar.

  4. Εάν το διαγραμμένο αρχείο σας είναι εκεί, κάντε κλικ σε αυτό και επιλέξτε Επαναφορά. Θα ανακτηθεί στον φάκελο από όπου διαγράφτηκε.

If you deleted the file by pressing Shift+Delete , or by using the command line, the file has been permanently deleted. Files that have been permanently deleted can’t be recovered from the Trash.

There are a number of recovery tools available that are sometimes able to recover files that were permanently deleted. These tools are generally not very easy to use, however. If you accidentally permanently deleted a file, it’s probably best to ask for advice on a support forum to see if you can recover it.