Ασφαλής αφαίρεση ενός εξωτερικού οδηγού

Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης όπως οδηγούς USB, θα πρέπει να τους αφαιρείτε με ασφάλεια πριν να τους βγάλετε. Εάν απλά βγάλετε μια συσκευή, διατρέχετε τον κίνδυνο αποσύνδεσης, ενώ μια εφαρμογή την χρησιμοποιεί ακόμα. Αυτό μπορεί να καταλήξει στην απώλεια ή καταστροφή των αρχείων σας. Όταν χρησιμοποιείτε έναν οπτικό δίσκο όπως ένα CD ή DVD, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ίδια βήματα για να βγάλετε τον δίσκο από τον υπολογιστή σας.

Για την εξαγωγή μιας αφαιρούμενης συσκευής:

  1. From the Desktop, open Files.

  2. Εντοπίστε τη συσκευή στην πλευρική στήλη. Πρέπει να έχει ένα μικρό εικονίδιο εξαγωγής δίπλα στο όνομα. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εξαγωγής για ασφαλή αφαίρεση ή εξαγωγή της συσκευής.

    Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στο όνομα της συσκευής στην πλευρική στήλη και να επιλέξετε Εξαγωγή.

Ασφαλής αφαίρεση μιας συσκευής που χρησιμοποιείται

Εάν οποιοδήποτε αρχείο στη συσκευή είναι ανοικτό και χρησιμοποιείται από μια εφαρμογή, δεν θα μπορέσετε να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που θα λέει Ο τόμος είναι απασχολημένος. Για να με αφαιρέσετε με ασφάλεια τη συσκευή:

  1. Κάντε κλικ στο Ακύρωση.

  2. Κλείστε όλα τα αρχεία στη συσκευή.

  3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο εξαγωγής για να αφαιρέσετε με ασφάλεια ή να εξάγετε τη συσκευή.

  4. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ στο όνομα της συσκευής στην πλευρική στήλη και να επιλέξετε Εξαγωγή.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εξαγωγή ούτως ή άλλως για να αφαιρέσετε τη συσκευή χωρίς να κλείσετε τα αρχεία. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σφάλματα σε εφαρμογές που έχουν αυτά τα αρχεία ανοικτά.