Επιλογή αρχείων ανά μοτίβο

Μπορείτε να επιλέξετε αρχεία σε έναν φάκελο χρησιμοποιώντας ένα μοτίβο στο όνομα αρχείου. Πατήστε Ctrl+S για να εμφανίσετε το παράθυρο Επιλογή στοιχείων που ταιριάζουν. Πληκτρολογήστε ένα μοτίβο χρησιμοποιώντας κοινά μέρη των ονομάτων αρχείων και ελεύθερους χαρακτήρες. Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι ελεύθεροι χαρακτήρες:

 • Το * ταιριάζει οποιονδήποτε αριθμό οποιωνδήποτε χαρακτήρων, ακόμα και χωρίς καθόλου χαρακτήρες.

 • Το ? ταιριάζει ακριβώς με έναν οποιοδήποτε χαρακτήρα.

Για παράδειγμα:

 • Εάν έχετε ένα αρχείο κειμένου OpenDocument, ένα αρχείο PDF και μια εικόνα που όλοι έχουν το ίδιο βασικό όνομα Τιμολόγιο, επιλέξτε και τους τρεις με το μοτίβο

  Τιμολόγιο.*

 • Εάν έχετε μερικές φωτογραφίες που ονομάζονται όπως Διακοπές-001.jpg, Διακοπές-002.jpg, Διακοπές-003.jpg; επιλέξτε τες όλες με το μοτίβο

  Διακοπές-???.jpg

 • Αν έχετε φωτογραφίες όπως πριν, αλλά έχετε επεξεργαστεί μερικές από αυτές και προσθέσατε -επεξεργασμένο στο τέλος του ονόματος αρχείου των φωτογραφιών που έχετε επεξεργαστεί, επιλέξτε τις επεξεργασμένες φωτογραφίες με

  Διακοπές-???-επεξεργασμένο.jpg