Πρότυπα για συνήθως χρησιμοποιούμενα είδη εγγράφων

Εάν δημιουργείτε συχνά έγγραφα με βάση το ίδιο περιεχόμενο, μπορείτε να επωφεληθείτε από τη χρήση προτύπων αρχείων. Ένα πρότυπο αρχείου μπορεί να είναι ένα έγγραφο οποιουδήποτε είδους με τη μορφοποίηση ή το περιεχόμενο που θα θέλατε να επαναχρησιμοποιήσετε. Για παράδειγμα, θα μπορείτε δημιουργήσετε ένα πρότυπο έγγραφο με έντυπη κεφαλίδα.

Δημιουργία νέου προτύπου

  1. Δημιουργήστε ένα έγγραφο που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ως πρότυπο. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνετε την έντυπη κεφαλίδα σας σε μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου.

  2. Αποθηκεύστε το αρχείο με το περιεχόμενο του προτύπου στον φάκελο Πρότυπα στον Προσωπικό σας φάκελο. Αν ο φάκελος Πρότυπα δεν υπάρχει, θα χρειαστείτε να τον δημιουργήσετε πρώτα.

Χρήση προτύπου για δημιουργία εγγράφου

  1. Ανοίξτε τον φάκελο εκεί που θέλετε να βάλετε το νέο έγγραφο.

  2. Κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στον κενό χώρο στον φάκελο, έπειτα επιλέξτε νέο έγγραφο. Τα ονόματα των διαθέσιμων προτύπων θα καταχωριστούν στο υπομενού.

  3. Επιλέξτε το επιθυμητό πρότυπο από τη λίστα.

  4. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να το ανοίξετε για επεξεργασία. Μπορεί να θέλετε να μετονομάσετε το αρχείο όταν τελειώσετε.