Το ποντίκι αντιδρά με καθυστέρηση πριν ξεκινήσει να δουλεύει

Wireless and optical mice, as well as touchpads on laptops, may need to “wake up” before they start working. They automatically go to sleep when not in use to save battery power. To wake up your mouse or touchpad, you can click on a mouse button or wiggle the mouse.