Επεξεργασία φακέλων σελιδοδεικτών

Οι σελιδοδείκτες σας καταχωρίζονται στην πλευρική στήλη του διαχειριστή αρχείων.

Προσθήκη σελιδοδείκτη:

  1. Επιλέξτε τον φάκελο (ή τη θέση) που επιθυμείτε να προσθέσετε.

  2. Click the current folder in the path bar and then select Add to Bookmarks.

    You can also drag a folder to the sidebar, and drop it over New bookmark, which appears dynamically.

Διαγραφή ενός σελιδοδείκτη:

  1. Κάντε δεξί κλικ στον σελιδοδείκτη στην πλευρική στήλη και επιλέξτε Αφαίρεση από το μενού.

Μετονομασία σελιδοδείκτη:

  1. Κάντε δεξί κλικ στον σελιδοδείκτη στην πλευρική στήλη και επιλέξτε Μετονομασία….

  2. Στο πλαίσιο κειμένου Όνομα, πληκτρολογήστε το νέο όνομα για τον σελιδοδείκτη.

    Renaming a bookmark does not rename the folder. If you have bookmarks to two different folders in two different locations, but which each have the same name, the bookmarks will have the same name, and you won’t be able to tell them apart. In these cases, it is useful to give a bookmark a name other than the name of the folder it points to.