Προτιμήσεις στηλών λίστας αρχείων

There are eleven columns of information that you can display in the Files list view. Click the menu button in the top-right corner of the window, select Preferences and choose the List Columns tab to select which columns will be visible.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Μετακίνηση πάνω και Μετακίνηση κάτω για να επιλέξετε ποια θα είναι η σειρά των εμφανιζόμενων στηλών. Κάντε κλικ στο Επαναφορά στην προεπιλογή για να αναιρέσετε όποιες αλλαγές και να επιστρέψετε στις προεπιλεγμένες στήλες.

Όνομα

Το όνομα των φακέλων και των αρχείων.

Η στήλη Όνομα δεν μπορεί να είναι κρυφή

Μέγεθος

Το μέγεθος ενός φακέλου δίνεται ως ο αριθμός των περιεχόμενων στοιχείων στον φάκελο. Το μέγεθος ενός αρχείου δίνεται σε ψηφιολέξεις KB, ή MB.

Τύπος

Εμφάνιση ως φάκελος, ή τύπος αρχείου όπως έγγραφο PDF, εικόνα JPEG, ήχος MP3 και άλλα.

Τροποποιημένο

Δίνει την ημερομηνία της τελευταίας φοράς που τροποποιήθηκε το αρχείο.

Ιδιοκτήτης

Το όνομα του χρήστη του φακέλου ή του αρχείου που κατέχεται.

Ομάδα

Η ομάδα που κατέχει το αρχείο. Κάθε χρήστης είναι κανονικά στη δικιά του ομάδα, αλλά είναι δυνατό να υπάρχουν πολλοί χρήστες σε μια ομάδα. Παραδείγματος χάρη, ένα τμήμα μπορεί να έχει τη δικιά του ομάδα σε ένα περιβάλλον εργασίας.

Δικαιώματα

Εμφανίζει τα δικαιώματα πρόσβασης του αρχείου. Για παράδειγμα, drwxrw-r--

  • Ο πρώτος χαρακτήρας είναι ο τύπος του αρχείου. Το - σημαίνει κανονικό αρχείο και το d σημαίνει κατάλογος (φάκελος). Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν και άλλοι χαρακτήρες.

  • Οι επόμενοι τρεις χαρακτήρες rwx καθορίζουν τα δικαιώματα για τον χρήστη που κατέχει το αρχείο.

  • Τα επόμενα τρία rw- ορίζουν δικαιώματα για όλα τα μέλη της ομάδας που κατέχει το αρχείο.

  • Οι τελευταίοι τρεις χαρακτήρες στη στήλη r-- ορίζουν τα δικαιώματα για όλους τους άλλους χρήστες στο σύστημα.

Κάθε χαρακτήρας έχει τις ακόλουθες έννοιες:

  • r: αναγνώσιμο, σημαίνει πως μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο ή τον φάκελο

  • w: εγγράψιμο, σημαίνει πως μπορείτε να αποθηκεύσετε αλλαγές σε αυτό

  • x: εκτελέσιμο, σημαίνει πως μπορείτε να το εκτελέσετε αν είναι πρόγραμμα ή ένα αρχείο σεναρίου, ή πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους υποφακέλους και αρχεία αν πρόκειται για φάκελο.

  • -: δεν έχει καθοριστεί κάποιο δικαίωμα

Τύπος MIME

Εμφανίζει τον τύπο MIME του αντικειμένου.

Θέση

Η διαδρομή στη θέση του αρχείου.

Modified — Time

Δίνει την ημερομηνία και ώρα της τελευταίας φοράς που το αρχείο τροποποιήθηκε.

Προσπελάστηκε

Δίνει την ημερομηνία ή ώρα της τελευταίας φοράς που το αρχείο τροποποιήθηκε.