Ο ανεμιστήρας του φορητού υπολογιστή εκτελείται πάντα

Εάν ο ανεμιστήρας ψύξης του φορητού υπολογιστή σας εκτελείται πάντα, μπορεί να οφείλεται στο ότι το υλικό που ελέγχει το σύστημα ψύξης στον φορητό δεν υποστηρίζεται πολύ καλά στο Linux. Μερικοί φορητοί υπολογιστές χρειάζονται πρόσθετο λογισμικό για να ελέγξουν τους ανεμιστήρες ψύξης τους αποτελεσματικά, αλλά αυτό το λογισμικό ενδέχεται να μην έχει εγκατασταθεί (ή να μην είναι διαθέσιμο στο Linux) και έτσι οι ανεμιστήρες απλά τρέχουν με πλήρη ταχύτητα συνεχώς.

Εάν συμβαίνει αυτό, ίσως μπορέσετε να αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις ή να εγκαταστήσετε πρόσθετο λογισμικό που επιτρέπει πλήρη έλεγχο του ανεμιστήρα. Για παράδειγμα, το vaiofand μπορεί να εγκατασταθεί για να ελέγχει τους ανεμιστήρες κάποιων φορητών υπολογιστών VAIO. Η εγκατάσταση αυτού του λογισμικού είναι μια τεχνική διαδικασία που εξαρτάται πολύ από τον κατασκευαστή και το μοντέλο του φορητού σας, έτσι μπορεί να επιθυμείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένη συμβουλή πώς να το κάνετε για τον υπολογιστή σας.

Είναι επίσης πιθανό ότι ο φορητός υπολογιστής σας απλά παράγει πολύ θερμότητα. Αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι υπερθερμαίνεται· μπορεί απλά να χρειάζεται ο ανεμιστήρας να εκτελείται με πλήρη ταχύτητα συνέχεια για να μείνει αρκετά δροσερός. Εάν συμβαίνει αυτό, έχετε μικρή επιλογή πέρα από το να αφήσετε τον ανεμιστήρα να τρέχει με πλήρη ταχύτητα συνέχεια. Μπορείτε μερικές φορές να αγοράσετε πρόσθετα βοηθήματα ψύξης για τον φορητό σας που ενδέχεται να βοηθήσουν.