Θα δουλέψει ο υπολογιστής μου με μια παροχή σε άλλη χώρα;

Διαφορετικές χώρες χρησιμοποιούν παροχές ισχύος με διαφορετικές τάσεις (συνήθως 110V ή 220-240V) και συχνότητες εναλλασσόμενου (συνήθως 50 Hz ή 60 Hz). Ο υπολογιστής σας πρέπει να δουλέψει με μια παροχή ισχύος σε μια διαφορετική χώρα εφόσον έχετε έναν κατάλληλο προσαρμογέα ισχύος. Μπορεί επίσης να χρειαστείτε να αντιστρέψετε έναν διακόπτη.

Εάν έχετε έναν φορητό υπολογιστή, αυτό που χρειαζόσαστε είναι να πάρετε τον σωστό ρευματολήπτη για τον προσαρμογέα ισχύος. Μερικοί φορητοί υπολογιστές έρχονται συσκευασμένοι με περισσότερους από έναν ρευματολήπτες για τον προσαρμογέα σας, έτσι μπορεί να έχετε ήδη τον σωστό. Εάν όχι, η σύνδεση με τον υπάρχοντα σε έναν τυπικό προσαρμογέα ταξιδιού θα αρκέσει.

If you have a desktop computer, you can also get a cable with a different plug, or use a travel adapter. In this case, however, you may need to change the voltage switch on the computer’s power supply, if there is one. Many computers do not have a switch like this, and will happily work with either voltage. Look at the back of the computer and find the socket that the power cable plugs into. Somewhere nearby, there may be a small switch marked “110V” or “230V” (for example). Switch it if you need to.

Προσέξτε όταν αλλάζετε τα καλώδια ισχύος ή χρησιμοποιείτε προσαρμογείς ταξιδιού. Απενεργοποιήστε το καθετί, εάν μπορείτε.