Εκτύπωση διπλής όψης και διατάξεις πολλαπλών σελίδων

Για να εκτυπώσετε και στις δύο πλευρές κάθε φύλλου χαρτιού:

  1. Άνοίξτε τον διάλόγο εκτύπωσης πατώντας Ctrl+P.

  2. Πηγαίνετε στην καρτέλα Διαμόρφωση σελίδας του παραθύρου εκτύπωσης και επιλέξτε μια επιλογή από την αναπτυσσόμενη λίστα Διπλή όψη. Εάν η επιλογή είναι ανενεργή, η εκτύπωση διπλής όψης δεν είναι διαθέσιμη για τον εκτυπωτή σας.

    Οι εκτυπωτές χειρίζονται την εκτύπωση διπλής όψης με διαφορετικούς τρόπους. Είναι μια καλή ιδέα να πειραματιστείτε με τον εκτυπωτή σας για να δείτε πώς δουλεύει.

  3. Μπορείτε να εκτυπώσετε πάνω από μια σελίδα του εγγράφου ανά πλευρά χαρτιού επίσης. Χρησιμοποιήστε την επιλογή Σελίδες ανά πλευρά για να το κάνετε αυτό.

Η διαθεσιμότητα αυτών των επιλογών μπορεί να εξαρτάται από τον τύπο του εκτυπωτή που έχετε, καθώς και από την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι πάντα διαθέσιμη.