Εκτύπωση φυλλαδίου

Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα φυλλάδιο από PDF.

Εάν θέλετε να εκτυπώσετε ένα φυλλάδιο από ένα έγγραφο LibreOffice, πρώτα εξάγετε το σε PDF επιλέγοντας Αρχείο ▸ Εξαγωγή ως PDF…. Το έγγραφό σας χρειάζεται να έχει ένα πολλαπλάσιο του αριθμού 4 των σελίδων (4, 8, 12, 16,…). Μπορεί να χρειαστείτε να προσθέσετε μέχρι 3 κενές σελίδες.

Εάν ο αριθμός των σελίδων στο έγγραφό σας PDF δεν είναι πολλαπλάσιο του 4, θα πρέπει να προσθέσετε τον κατάλληλο αριθμό κενών σελίδων (1, 2 ή 3) για να γίνει πολλαπλάσιο του 4. Για να γίνει αυτό, μπορείτε:

  1. Δημιουργήστε ένα έγγραφο LibreOffice με τους αριθμούς (1-3) των απαιτούμενων κενών σελίδων.

  2. Εξάγετε τις κενές σελίδες σε ένα PDF επιλέγοντας Αρχείο ▸ Εξαγωγή ως PDF….

  3. Συγχωνεύστε τις κενές σελίδες με το έγγραφο PDF χρησιμοποιώντας το PDF-Shuffler ή το PDF Mod, τοποθετώντας τις κενές σελίδες στο τέλος.

Επιλέξτε τον τύπο του εκτυπωτή που θα χρησιμοποιήσετε για εκτύπωση από την παρακάτω λίστα: