Ακύρωση, παύση ή ελευθέρωση μιας εργασίας εκτύπωσης

Μπορείτε να ακυρώστε μια εκκρεμή εργασία εκτύπωσης και να την αφαιρέστε από την ουρά στις ρυθμίσεις εκτυπωτή.

Ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης

Εάν αρχίσατε να εκτυπώνεται ένα έγγραφο κατά λάθος, μπορείτε να ακυρώσετε την εκτύπωση για να μην χρειαστείτε να σπαταλήσετε μελάνι ή χαρτί.

Για την ακύρωση μιας εργασίας εκτύπωσης:

  1. Go to the Desktop and start typing Printers.

  2. Κάντε κλικ στο Εκτυπωτές για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση εργασιών στα δεξιά του διαλόγου Εκτυπωτές.

  4. Ακυρώστε την εργασία εκτύπωσης κάνοντας κλικ στο πλήκτρο διακοπής.

Αν αυτό δεν ακυρώνει την εργασία εκτύπωσης όπως περιμένετε, δοκιμάστε να κρατήσετε πατημένο το κουμπί ακύρωση στον εκτυπωτή σας.

As a last resort, especially if you have a big print job with a lot of pages that will not cancel, remove the paper from the printer’s paper input tray. The printer should realize that there is no paper and will stop printing. You can then try canceling the print job again, or try turning the printer off and then on again.

Be careful that you don’t damage the printer when removing the paper, though. If you would have to pull hard on the paper to remove it, you should probably just leave it where it is.

Ακύρωση και απελευθέρωση μιας εργασίας εκτύπωσης

Αν θέλετε να διακόψετε ή να ελευθερώσετε μια εργασία εκτύπωσης, μπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας στον διάλογο εργασιών και κάνοντας κλικ στο κατάλληλο κουμπί.

  1. Go to the Desktop and start typing Printers.

  2. Κάντε κλικ στο Εκτυπωτές για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση εργασιών στα δεξιά του διαλόγου Εκτυπωτές και είτε διακόψτε είτε ελευθερώστε την εργασία εκτύπωσης με βάση τις ανάγκες σας.