Αλλαγή του μεγέθους χαρτιού κατά την εκτύπωση

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού του εγγράφου σας (για παράδειγμα, εκτύπωση ενός PDF μεγέθους γράμματος US σε μέγεθος Α4), μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο εκτύπωσης του εγγράφου.

  1. Άνοίξτε τον διάλόγο εκτύπωσης πατώντας Ctrl+P.

  2. Επιλέξτε την καρτέλα Διαμόρφωση σελίδας.

  3. Στη στήλη Χαρτί, επιλέξτε το Μέγεθος χαρτιού από την πτυσσόμενη λίστα.

  4. Κάντε κλικ στο Εκτύπωση για να εκτυπωθεί το έγγραφο σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την πτυσσόμενη λίστα Προσανατολισμός για να επιλέξετε διαφορετικό προσανατολισμό:

  • Κάθετα

  • Οριζόντια

  • Αντίστροφα κάθετα

  • Αντίστροφα οριζόντια