Κάντε τις σελίδες να εκτυπωθούν με διαφορετική σειρά

Αντιστροφή

Οι εκτυπωτές συνήθως τυπώνουν την πρώτη σελίδα πρώτα και την τελευταία σελίδα στο τέλος, έτσι οι σελίδες καταλήγουν με αντίστροφη σειρά όταν τις παίρνετε. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να αντιστρέψετε αυτήν τη σειρά εκτύπωσης.

Για αντιστροφή της σειράς:

  1. Για να ανοίξετε τον διάλογο «Εκτύπωση» πατήστε Ctrl+P.

  2. Στην καρτέλα Γενικά, στο Αντίγραφα, επιλέξτε Αντίστροφη σειρά. Η τελευταία σελίδα θα εκτυπωθεί πρώτη και ούτω καθεξής.

Συρραφή

Αν εκτυπώνετε πάνω από ένα αντίγραφο του εγγράφου, τα αντίτυπα από προεπιλογή θα ομαδοποιηθούν κατά αριθμό σελίδας (δηλαδή, όλα τα αντίτυπα της πρώτης σελίδας θα βγαίνουν πρώτα, μετά τα αντίτυπα της δεύτερης σελίδας, κ.ο.κ). Η συρραφή θα κάνει κάθε αντίτυπο να βγαίνει με τις σελίδες του ομαδοποιημένες στη σωστή σειρά.

Για συρραφή:

  1. Για να ανοίξετε τον διάλογο «Εκτύπωση» πατήστε Ctrl+P.

  2. Στην καρτέλα Γενικά , στα Αντίγραφα, επιλέξτε Συρραφή.