Εκτύπωση συγκεκριμένων σελίδων

Για εκτύπωση ορισμένων σελίδων από το έγγραφο:

  1. Άνοίξτε τον διάλόγο εκτύπωσης πατώντας Ctrl+P.

  2. Στην καρτέλα Γενικά, επιλέξτε Σελίδες από την ενότητα Εύρος.

  3. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς των σελίδων, που θέλετε να εκτυπώσετε στο πλαίσιο του κειμένου, διαχωρισμένους με κόμματα. Χρησιμοποιήστε μια παύλα για να δηλώσετε περιοχή σελίδων.

For example, if you enter “1,3,5-7” in the Pages text box, pages 1,3,5,6 and 7 will be printed.