Γιατί υπάρχουν ραβδώσεις, γραμμές ή εσφαλμένα χρώματα στα αντίτυπα μου;

Εάν τα αντίτυπα σας είναι ραβδωτά, ξεθωριασμένα, έχουν γραμμές πάνω τους που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί, ή εάν είναι φτωχά σε ποιότητα, αυτό μπορεί να οφείλεται σε πρόβλημα με τον εκτυπωτή ή με τη χαμηλή παροχή μελανιού/γραφίτη.

Ξεθωριασμένο κείμενο ή εικόνες

Μπορεί να έχει τελειώσει το μελάνι ή ο γραφίτης. Ελέγξετε την τροφοδοσία μελανιού/γραφίτη και αγοράστε μια νέα κεφαλή εάν είναι απαραίτητο.

Ραβδώσεις και γραμμές

If you have an inkjet printer, the print head may be dirty or partially blocked. Try cleaning the print head. See the printer’s manual for instructions.

Εσφαλμένα χρώματα

Μπορεί να έχει τελειώσει το μελάνι ή ο γραφίτης του εκτυπωτή. Ελέγξετε την τροφοδοσία μελανιού/γραφίτη και αγοράστε μια νέα κεφαλή εάν είναι απαραίτητο.

Οδοντωτές γραμμές, ή γραμμές που δεν είναι ευθείες

If lines on your print-out that should be straight turn out jagged, you may need to align the print head. See the printer’s instruction manual for details on how to do this.