Συμμετοχή για βελτίωση των μεταφράσεων

GNOME’s help is being translated by a world-wide volunteer community. You are welcome to participate.

Υπάρχουν πολλές γλώσσες για τις οποίες απαιτούνται μεταφράσεις.

Για να ξεκινήσετε να μεταφράζετε πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και να συμμετάσχετε στην ομάδα μετάφρασης της γλώσσας σας. Αυτό θα σας δώσει την δυνατότητα να αποστείλετε νέες μεταφράσεις.

Μπορείτε να συζητήσετε με μεταφραστές του GNOME χρησιμοποιώντας το κανάλι #i18n στο GNOME IRC. Οι χρήστες στο κανάλι είναι από όλο τον κόσμο, έτσι μπορεί να μην πάρετε μια άμεση απάντηση λόγω των διαφορετικών ωρών.

Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα διεθνοποίησης χρησιμοποιώντας την λίστα αλληλογραφίας τους.