Pogostost varnostnih kopij

How often you make backups will depend on the type of data to be backed up. For example, if you are running a network environment with critical data stored on your servers, then even nightly backups may not be enough.

V primeru da ustvarjate varnostne kopije podatkov na svojem domačem računalniku, so varnostne kopije vsako uro verjetno odveč. Morda vam bo v pomoč, če pri načrtovanu razporeda ustvarjanja varnostnih kopij upoštevate nekaj stvari:

  • Količina časa, ki jo preživite za računalnikom.

  • Kako pogosto in za koliko se podatki na računalniku spremenijo.

If the data you want to back up is lower priority, or subject to few changes, like music, e-mails and family photos, then weekly or even monthly backups may suffice. However, if you happen to be in the middle of a tax audit, more frequent backups may be necessary.

Splošno pravilo je, da čas med varnostnimi kopijami ne bi smel biti daljši od časa, ki ga lahko porabite za ponovno delanje izgubljenega dela. Na primer, če je en teden za ponovno pisanje izgubljenih dokumentov za vas preveč, ustvarjajte varnostne kopije vsaj enkrat tedensko.