Dvostransko tiskanje in tiskanje več strani na stran.

Natisnete lahko obe strani lista papirja:

  1. Open the print dialog by pressing Ctrl+P.

  2. Pojdite na zavihek Nastavitev strani okna tiskanja in s spustnega seznama izberite možnost Dvostransko. V primeru da je možnost onemogočena, dvostransko tiskanje za vaš tiskalnik ni na voljo.

    Printers handle two-sided printing in different ways. It is a good idea to experiment with your printer to see how it works.

  3. Natisnete lahko več kot eno stran dokumenta na vsako stran papirja. Za to uporabite možnost Strani na stran.

Razpoložljivost teh možnosti je morda odvisna od vrste tiskalnika, ki jo imate kot tudi programa, ki ga uporabljate. Ta možnost morda ne bo vedno na voljo.