Zaslonske slike in posnetki

You can take a picture of your screen (a screenshot) or record a video of what is happening on the screen (a screencast). This is useful if you want to show someone how to do something on the computer, for example. Screenshots and screencasts are just normal picture and video files, so you can email them and share them on the web.

Zajeme zaslonske slike

 1. Open Screenshot from the Desktop.

 2. In the Screenshot window, select whether to grab the whole screen, the current window, or an area of the screen. Set a delay if you need to select a window or otherwise set up your desktop for the screenshot. Then choose any effects you want.

 3. Kliknite Zajemi zaslonsko sliko.

  If you selected Selection, the pointer changes into a crosshair. Click and drag the area you want for the screenshot.

 4. V oknu Shrani zaslonsko sliko izberite ime datoteke in mapo ter kliknite Shrani.

  Namesto tega lahko zaslonski posnetek uvozite neposredno v program za urejanje slik brez predhodnega shranjevanja. Kliknite Kopiraj na odložišče in nato prilepite sliko v drug program ali povlecite sličico zaslonske slike v ta program.

Tipkovne bližnjice

Hitro zajemite sliko namizja, okna ali področja z uporabo naslednjih tipkovnih bližnjic:

 • Prt Scrn za zajem slike namizja.

 • Alt+Prt Scrn za zajem slike okna.

 • Shift+Prt Scrn za zajem slike izbranega področja.

When you use a keyboard shortcut, the image is automatically saved in your Pictures folder in your home folder with a file name that begins with Screenshot and includes the date and time it was taken.

If you do not have a Pictures folder, the images will be saved in your home folder instead.

Lahko tudi držite Ctrl s katerokoli od zgornjih bližnjic za kopiranje slike zaslona na odložišče namesto shranjevanja.

Ustvarjanje zaslonskega posnetka

Posnamete lahko tudi videoposnetek dogajanja na zaslonu:

 1. Press Ctrl+Alt+Shift+R to start recording what is on your screen.

  A red circle is displayed in the top right corner of the screen when the recording is in progress.

 2. Once you have finished, press Ctrl+Alt+Shift+R again to stop the recording.

 3. The video is automatically saved in your Videos folder in your home folder, with a file name that starts with Screencast and includes the date and time it was taken.

If you do not have a Videos folder, the videos will be saved in your home folder instead.