Razpenjanje in pomanjšanje okna

You can maximize a window to take up all of the space on your desktop and unmaximize a window to restore it to its normal size. You can also maximize windows vertically along the left and right sides of the screen, so you can easily look at two windows at once. See Tile windows for details.

To maximize a window, grab the titlebar and drag it to the top of the screen, or just double-click the titlebar. To maximize a window using the keyboard, hold down the Super key and press , or press Alt+F10.

Za obnovitev okna v njegovo nerazpeteo stanje ga povlecite stran z robov zaslona. Če je okno polno razpeto, lahko za njegovo obnovitev dvokliknete na nazivno vrstico. Uporabite lahko tudi enake tipkovne bližnjice kot ste jih uporabili za razpenjanje okna.

Hold down the Super key and drag anywhere in a window to move it.