Використання жестів на сенсорних панелях та сенсорних екранах

Жестами декількома пальцями можна скористатися на сенсорних панелях та сенсорних екранах для навігації системою, також керування програмами.

Використовувати жести можуть декілька програм. У Переглядачі документів можна виконувати масштабування та пересування документом за допомогою жестів, а у Переглядачі зображень можна масштабувати, обертати та панорамувати зображення.

Загальносистемні жести

Відкрити огляд «Діяльності» і огляд «Програми»

Розташуйте три пальці на сенсорній панелі або сенсорному екрані і виконайте рух вгору, щоб відкрити огляд «Діяльності».

Щоб відкрити панель списку програм, розташуйте три пальці на сенсорному пристрої і виконайте рух вгору ще раз.

Перемкнути робочий простір

Розташуйте три пальці на сенсорній панелі або сенсорному екрані і виконайте рух ліворуч або праворуч.

Вийти з повноекранного режиму

На сенсорному екрані виконайте перетягування від верхнього краю екрана, щоб вийти з повноекранного режиму для будь-якого вікна.

Розгортання екранної клавіатури

На сенсорному екрані проведіть від нижнього краю вгору, щоб відкрити екранну клавіатуру, якщо екранну клавіатуру увімкнено.

Bring down the system menu

Slide down from the top right edge.

Жести програм

Відкрити запис, запустити програму, відтворити звук

Торкання запису.

Позначити запис і відкрити список дій, які можна виконати

Натисніть і потримайте секунду або дві.

Гортання області на екрані

Перетягування: проведення пальцем поверхнею екрана.

Зміна масштабу перегляду (Карти, Фотографії)

Зведення або розведення двох пальців: торкніться сенсорного пристрою двома пальцями і зведіть або розведіть їх.

Обертати фотографію

Обертання двома пальцями: торкніться поверхні двома пальцями і виконайте обертання пальцями.