Ενεργοποίηση πλήκτρων αναπήδησης

Ενεργοποιείστε τα πλήκτρα αναπήδησης για να αγνοήσετε τα πατήματα των πλήκτρων που επαναλαμβάνονται γρήγορα. Για παράδειγμα, εάν έχετε τρέμουλο στο χέρι που προκαλεί το πάτημα ενός πλήκτρου πολλές φορές ενώ θέλετε να το πατήσετε μόνο μια φορά, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τα πλήκτρα αναπήδησης.

  1. Go to the Desktop and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Accessibility in the sidebar to open the panel.

  4. Πατήστε Βοήθεια πληκτρολόγησης (AccessX) στην ενότητα Πληκτρολόγηση.

  5. Switch the Bounce Keys switch to on.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε γρήγορα τα πλήκτρα αναπήδησης

You can turn bounce keys on and off by clicking the accessibility icon on the taskbar and selecting Bounce Keys. The accessibility icon is visible when one or more settings have been enabled from the Accessibility panel.

Χρησιμοποιήστε τον ολισθητή καθυστέρηση αποδοχής για να αλλάξετε τον χρόνο αναμονής των πλήκτρων αναπήδησης πριν καταχωρίσει ένα άλλο πάτημα πλήκτρου αφού πατήσατε το πλήκτρο για πρώτη φορά. Επιλέξτε Ήχος κατά την απόρριψη πλήκτρου, εάν θέλετε ο υπολογιστής σας να ηχεί κάθε φορά που αγνοεί ένα πάτημα πλήκτρου επειδή συνέβη υπερβολικά νωρίς μετά το προηγούμενο πάτημα πλήκτρου.