Κάντε τον δρομέα πληκτρολογίου να αναβοσβήνει

Εάν δυσκολεύεστε να δείτε τον δρομέα του πληκτρολογίου σε ένα πεδίο κειμένου, μπορείτε να τον κάνετε να αναβοσβήνει για να διευκολύνετε τον εντοπισμό του.

  1. Go to the Desktop and start typing Settings.

  2. Click on Settings.

  3. Click Accessibility in the sidebar to open the panel.

  4. Press Cursor Blinking in the Typing section.

  5. Χρησιμοποιήστε τον ολισθητή Ταχύτητα για να διορθώσετε πόσο γρήγορα αναβοσβήνει ο δρομέας.