Προσαρμογή της αντίθεσης

You can adjust the contrast of windows and buttons so that they’re easier to see. This is not the same as changing the brightness of the whole screen; only parts of the user interface will change.

  1. Go to the Desktop and start typing Accessibility.

  2. Click on Accessibility to open the panel.

  3. Switch the High Contrast switch in the Seeing section to on.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε γρήγορα την υψηλή αντίθεση

You can turn high contrast on and off by clicking the accessibility icon on the taskbar and selecting High Contrast.