Ορισμός φωτεινότητας της οθόνης

Με βάση το υλικό σας, μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινόητα της οθόνης σας για να εξοικονομήσετε ενέργεια ή για να την κάνετε πιο ευανάγνωστη στο λαμπερό φως.

To change the brightness of your screen, click the system menu on the right side of the taskbar and adjust the screen brightness slider to the value you want to use. The change should take effect immediately.

Αρκετά πληκτρολόγια φορητών υπολογιστών έχουν ειδικά πλήκτρα για την προσαρμογή της φωτεινότητας. Συνήθως απεικονίζουν έναν ήλιο που μοιάζει με ήλιο. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Fn για να τα χρησιμοποιήσετε.

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης χρησιμοποιώντας τον πίνακα Ενέργεια.

Για να ορίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης χρησιμοποιώντας τον πίνακα «Ενέργεια»:

  1. Go to the Desktop and start typing Power.

  2. Κάντε κλικ στο Ενέργεια για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. Προσαρμόστε τη Φωτεινότητα οθόνης χρησιμοποιώντας τον ολισθητήτη. Η αλλαγή πρέπει να εμφανιστεί αμέσως.

Αν ο υπολογιστής σας διαθέτει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα φωτός, η φωτεινότητα θα προσαρμοστεί αυτόματα για εσάς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη φωτεινότητα στον πίνακα Ενέργεια.

Αν είναι δυνατό να ορίσετε την φωτεινότητα της οθόνης σας, τότε μπορεί να θέλετε η οθόνη σας να σβήνει αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε Γιατί η οθόνη μου εξασθενεί μετά από λίγο;.