Προσομοίωση κάνοντας κλικ με αιώρηση

Μπορείτε να κάνετε κλικ ή να σύρετε απλά με αιώρηση τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω από ένα στοιχείο ελέγχου ή αντικείμενο στην οθόνη. Αυτό είναι χρήσιμο αν δυσκολεύεστε να μετακινήσετε το ποντίκι και θέλετε να κάνετε κλικ ταυτόχρονα. Αυτή η λειτουργία λέγεται Πάτημα με αιώρηση ή κρατημένο κλικ.

Όταν ενεργοποιηθεί το Πάτημα με αιώρηση, μπορείτε να μετακινήσετε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, να αφήσετε το ποντίκι και έπειτα να περιμένετε για λίγο πριν γίνει το κλικ του κουμπιού για σας.

  1. Go to the Desktop and start typing Accessibility.

  2. Click Accessibility to open the panel.

  3. Πατήστε Βοηθός κλικ στην ενότητα Κατάδειξη & κλικ.

  4. Switch Hover Click to on.

Το παράθυρο Πάτημα με αιώρηση θα ανοίξει και θα παραμείνει πάνω από όλα τα άλλα σας παράθυρα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να επιλέξετε τι είδος κλικ πρέπει να συμβεί όταν αιωρείστε. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε Δευτερεύον κλικ, θα κάνετε δεξί κλικ όταν αιωρείστε. Μετά από διπλό κλικ, δεξί κλικ ή σύρσιμο θα επιστρέψετε αυτόματα στο κλικ.

Όταν αιωρείτε τον δείκτη του ποντικιού σας πάνω από ένα κουμπί και δεν τον μετακινείτε, θα αλλάξει σταδιακά χρώμα. Όταν έχει πλήρως αλλαγμένο χρώμα, θα γίνει κλικ στο κουμπί.

Προσαρμόστε τη ρύθμιση Καθυστέρηση για να αλλάξετε το χρόνο κρατήματος του δείκτη ποντικιού πριν το κλικ.

Δεν χρειάζεστε να κρατάτε το ποντίκι ολότελα ακίνητο κατά την αιώρηση για κλικ. Ο δείκτης επιτρέπεται να μετακινηθεί λίγο και θα γίνει κλικ μετά από λίγο. Εάν μετακινηθεί υπερβολικά, όμως, το κλικ δεν θα συμβεί.

Προσαρμόστε τη ρύθμιση Κατώφλι κίνησης για να αλλάξετε πόσο μπορεί να μετακινηθεί ο δείκτης και να θεωρείται ακόμα ότι αιωρείται.