Χρησιμοποιήστε το αριστερό ποντίκι

Μπορείτε να εναλλάξετε την συμπεριφορά του αριστερού και του δεξιού πλήκτρου στο ποντίκι σας ή την πινακίδα αφής για να το κάνετε πιο άνετο για αριστερόχειρη χρήση.

  1. Go to the Desktop and start typing Mouse & Touchpad.

  2. Κάντε κλικ στο Ποντίκι & πινακίδα αφής για να ανοίξετε τον πίνακα.

  3. In the General section, click to switch Primary button to Right.

Αυτή η ρύθμιση θα επηρεάσει και το ποντίκι σας και την πινακίδα αφής, καθώς και κάθε άλλη συσκευή κατάδειξης.