Προσομοίωση δεξιού κλικ του ποντικιού

Μπορείτε να κάνετε δεξι κλικ κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού. Αυτό είναι χρήσιμο εάν δυσκολεύεστε να μετακινήσετε τα δάκτυλά σας ξεχωριστά σε μια παλάμη, ή εάν η συσκευή κατάδειξης έχει μόνο ένα κουμπί.

  1. Go to the Desktop and start typing Accessibility.

  2. Click Accessibility to open the panel.

  3. Πατήστε Βοηθός κλικ στην ενότητα Κατάδειξη & κλικ.

  4. In the Click Assist window, switch the Simulated Secondary Click switch to on.

Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο κρατήματος του αριστερού κουμπιού του ποντικιού πριν καταχωριστεί ως δεξί κλικ, αλλάζοντας την καθυστέρηση αποδοχής.

Για να κάνετε δεξί κλικ με προσομοίωση του δεξιού κλικ, κρατήστε πατημένο το αριστερό κουμπί του ποντικιού αντί του δεξιού, και έπειτα αφήστε το. Ο δείκτης θα αλλάξει χρώμα καθώς κρατάτε πατημένο το αριστερό κουμπί. Όταν αλλάξει τελείως το χρώμα του, αφήστε το κουμπί του ποντικιού για να γίνει το δεξί κλικ.

Μερικοί ειδικοί δείκτες, όπως η αυξομείωση των δεικτών δεν αλλάζουν χρώματα. Μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε την εξομοίωση του δευτερεύοντος κλικ ως κανονικού, ακόμα κι αν δεν επιστρέφεται μια οπτική ανάδραση από τον δείκτη.

Εάν χρησιμοποιείτε πλήκτρα ποντικιού, αυτό σας επιτρέπει επίσης να κάνετε δεξί κλικ κρατώντας πατημένο το πλήκτρο 5 στο υποπληκτρολόγιο σας.

In the Desktop, you are always able to long-press to right-click, even with this feature disabled. Long-press works slightly differently in the desktop: you do not have to release the button to right-click.