Επαναφορά ενός αντιγράφου ασφαλείας

Εάν χάσατε ή διαγράψατε κάποια από τα αρχεία σας, αλλά έχετε ένα αντίγραφο τους, μπορείτε να τα ανακτήσετε από το αντίγραφο:

  • Εάν θέλετε να ανακτήσετε το αντίγραφο ασφαλείας σας από μια συσκευή όπως έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, μια συσκευή USB ή άλλο υπολογιστή στο δίκτυο, μπορείτε να τα αντιγράψετε πίσω στον υπολογιστή σας.

  • Εάν δημιουργήσατε το αντίγραφο ασφαλείας σας χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή εφεδρικού όπως το Déjà Dup, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε την ίδια εφαρμογή για επαναφορά του αντίγραφου σας. Επιθεωρήστε την βοήθεια εφαρμογής για το πρόγραμμα εφεδρικού: θα σας δώσει ειδικές οδηγίες πώς να επαναφέρετε τα αρχεία σας.