Πως βαθμονομώ την οθόνη μου;

Μπορείτε να βαθμονομήσετε την οθόνη σας έτσι ώστε να εμφανίζει πιο ακριβές χρώμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο αν ασχολείστε με ψηφιακή φωτογραφία, σχεδίαση.

Θα χρειαστείτε είτε ένα χρωματόμετρο ή ένα φασματοφωτόμετρο για να το κάνετε αυτό. Και οι δυο συσκευές χρησιμοποιούνται για οθόνες προφίλ, αλλά δουλεύουν με ελαφρά διαφορετικούς τρόπους.

  1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βαθμονόμησης είναι συνδεμένη στον υπολογιστή σας.

  2. Go to the Desktop and start typing Settings.

  3. Click on Settings.

  4. Click Color in the sidebar to open the panel.

  5. Select your screen.

  6. Πατήστε Βαθμονόμηση… για να ξεκινήσετε τη βαθμονόμηση.

Οι οθόνες αλλάζουν συνέχεια - το πίσω φως σε μια οθόνη TFT θα υποδιπλασιάζεται σε φωτεινότητα περίπου κάθε 18 μήνες και θα γίνεται πιο κίτρινη καθώς γερνά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναβαθμονομείτε την οθόνη σας όταν το εικονίδιο [!] εμφανίζεται στον πίνακα Χρώμα.

Οι οθόνες LED επίσης αλλάζουν με τον χρόνο, αλλά πολύ πιο αργά από τις TFTs.