Πώς βαθμονομώ τον σαρωτή μου;

Αν θέλετε ο σαρωτής σας να αναπαριστά το χρώμα με ακρίβεια στις σαρώσεις, θα πρέπει να τον βαθμονομήσετε.

  1. Βεβαιωθείτε ότι ο σαρωτής σας είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή σας με ένα καλώδιο ή μέσω δικτύου.

  2. Σαρώστε τον προορισμό βαθμονόμησης και αποθηκεύστε τον ως ασυμπίεστο αρχείο TIFF.

  3. Go to the Desktop and start typing Settings.

  4. Click on Settings.

  5. Click Color in the sidebar to open the panel.

  6. Select your scanner.

  7. Πατήστε Βαθμονόμηση… για να ξεκινήσετε τη βαθμονόμηση.

Οι συσκευές σάρωσης είναι απίστευτα σταθερές με τον χρόνο και τη θερμοκρασία και δεν χρειάζονται συνήθως επαναβαθμονόμηση.