Ποιοι τύποι προορισμού υποστηρίζονται;

Ο παρακάτω τύποι προορισμών υποστηρίζονται:

  • CMP DigitalTarget

  • ColorChecker 24

  • ColorChecker DC

  • ColorChecker SG

  • i1 RGB Scan 14

  • LaserSoft DC Pro

  • QPcard 201

  • IT8.7/2

Μπορείτε να προμηθευτείτε προορισμούς από γνωστούς πωλητές όπως KODAK, X-Rite και LaserSoft σε ποικίλα διαδικτυακά καταστήματα.

Εναλλακτικά μπορείτε να αγοράσετε προορισμούς από το Wolf Faust σε πολλή λογική τιμή.