Μπορώ να κάνω διαμοιραστώ το προφίλ χρώματός μου;

Τα προφίλ χρώματος που έχετε δημιουργήσει οι ίδιοι περιορίζονται στο υλικό και τις συνθήκες φωτισμού που βαθμονομήσατε. Μια οθόνη που έχει τροφοδοτηθεί για μερικές εκατοντάδες ώρες πρόκειται να έχει ένα πολύ διαφορετικό προφίλ χρώματος με μια παρόμοια οθόνη με τον επόμενο σειραϊκό αριθμό που έχει ανάψει για χιλιάδες ώρες.

This means if you share your color profile with somebody, you might be getting them closer to calibration, but it’s misleading at best to say that their display is calibrated.

Similarly, unless everyone has recommended controlled lighting (no sunlight from windows, black walls, daylight bulbs etc.) in a room where viewing and editing images takes place, sharing a profile that you created in your own specific lighting conditions doesn’t make a lot of sense.

Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τις συνθήκες αναδιανομής για προφίλ που ελήφθησαν από ιστοτόπους πωλητών ή δημιουργήθηκαν για σας.