Τι είναι ένα προφίλ χρώματος;

Ένα χρωματικό προφίλ είναι ένα σύνολο δεδομένων που χαρακτηρίζει ή μια συσκευή όπως έναν προβολέα ή έναν χρωματικό χώρο όπως sRGB.

Τα περισσότερα χρωματικά προφίλ είναι στη μορφή ενός προφίλ ICC, που είναι ένα μικρό αρχείο με μια επέκταση αρχείου .ICC ή .ICM.

Τα χρωματικά προφίλ μπορούν να ενσωματωθούν σε εικόνες για να ορίσουν το εύρος του φάσματος των δεδομένων. Αυτό διασφαλίζει ότι οι χρήστες βλέπουν τα ίδια χρώματα σε διαφορετικές συσκευές.

Every device that is processing color should have its own ICC profile and when this is achieved the system is said to have an end-to-end color-managed workflow. With this kind of workflow you can be sure that colors are not being lost or modified.