Πληροφορίες που λείπουν για τη διόρθωση χρώματος όλης της οθόνης;

Δυστυχώς, πολλά προφίλ ICC που παρέχονται από πωλητές δεν περιέχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες για διόρθωση χρώματος όλης της οθόνης. Αυτά τα προφίλ μπορούν ακόμα να είναι χρήσιμα για εφαρμογές που μπορούν να κάνουν αντιστάθμιση χρώματος, αλλά δεν θα δείτε όλα τα χρώματα της οθόνης σας να αλλάζουν.

Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ οθόνης, που περιλαμβάνει δεδομένα βαθμονόμησης και χαρακτηρισμών, θα χρειαστείτε τη χρήση ειδικών οργάνων μέτρησης που λέγονται χρωματόμετρο ή φασματόμετρο.