Πού μπορώ να πάρω προφίλ χρώματος;

Ο άριστος τρόπος λήψης προφίλ είναι να τα δημιουργήσετε ο ίδιος, αν και αυτό απαιτεί κάποια αρχική δαπάνη.

Πολλοί κατασκευαστές προσπαθούν να δώσουν προφίλ χρώματος για συσκευές, αν και μερικές φορές περιπλέκονται σε δέσμες οδηγών που μπορεί να χρειαστεί να κάνετε λήψη, να εξάγετε και έπειτα να αναζητήσετε τα προφίλ χρώματος.

Some manufacturers do not provide accurate profiles for the hardware and the profiles are best avoided. A good clue is to download the profile, and if the creation date is more than a year before the date you bought the device then it’s likely dummy data generated that is useless.

Δείτε Γιατί πρέπει να κάνω τη βαθμονόμηση μόνος μου; για πληροφορίες γιατί τα παρεχόμενα προφίλ από τον πωλητή είναι συχνά χειρότερα από άχρηστα.