Μπορώ να ειδοποιηθώ όταν το προφίλ χρώματός μου είναι ανακριβές;

Μπορείτε να ειδοποιηθείτε για να το πότε να επαναβαθμονομήσετε τις συσκευές σας μετά από μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δυστυχώς, δεν είναι δυνατό να ειπωθεί χωρίς επαναβαθμονόμηση αν το προφίλ μιας συσκευής είναι ακριβές, έτσι είναι καλύτερα να επαναβαθμονομείτε τακτικά τις συσκευές σας.

Μερικές εταιρείες έχουν πολύ ειδικές πολιτικές λήξης χρόνου για τα προφίλ, καθώς ένα ανακριβές προφίλ χρώματος μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά σε ένα τελικό προϊόν.

Εάν ορίσετε την πολιτική λήξης χρόνου και ένα προφίλ είναι παλιότερο από την πολιτική, τότε ένα κόκκινο τρίγωνο προειδοποίησης θα εμφανιστεί στον πίνακα >Χρώμα δίπλα στο προφίλ. Μια προειδοποίηση θα εμφανίζεται επίσης κάθε φορά που συνδέεστε στον υπολογιστή σας.

Για ορισμό της πολιτικής συσκευών οθόνης και εκτυπωτή, ορίζετε την μέγιστη ηλικία του προφίλ σε ημέρες:

$ gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.color recalibrate-printer-threshold 180
$ gsettings set org.gnome.settings-daemon.plugins.color recalibrate-display-threshold 90