Γιατί πρέπει να κάνω τη βαθμονόμηση μόνος μου;

Τα γενικά προφίλ είναι συνήθως ακατάλληλα. Όταν ο κατασκευαστής δημιουργεί ένα νέο μοντέλο, παίρνουν απλά λίγα στοιχεία από τη γραμμή παραγωγής και βγάζουν τον μέσο όρο:

Μέσος όρος προφίλ

Τα πλαίσια οθόνης διαφέρουν αρκετά από μονάδα σε μονάδα και αλλάζουν ουσιαστικά καθώς η οθόνη παλιώνει. Είναι επίσης πιο δύσκολο για εκτυπωτές, καθώς απλή αλλαγή του τύπου ή του βάρους του χαρτιού μπορεί να ακυρώσει την κατάσταση χαρακτηρισμού και να κάνει το προφίλ ανακριβές.

Ο άριστος τρόπος επιβεβαίωσης ότι το προφίλ που έχετε είναι ακριβές είναι κάνοντας τη βαθμονόμηση ο ίδιος, ή επιτρέποντας σε μια εξωτερική εταιρεία να σας δώσει ένα προφίλ με βάση την ακριβή κατάσταση χαρακτηρισμού.