Γιατί είναι σημαντική η διαχείριση του χρώματος;

Η διαχείριση χρώματος είναι η διαδικασία λήψης ενός χρώματος χρησιμοποιώντας μια συσκευή εισόδου, η εμφάνιση της σε μια οθόνη και η εκτύπωσή της ενώ διαχειρίζεστε τα ακριβή χρώματα και την περιοχή των χρωμάτων σε κάθε μέσο.

Η ανάγκη για χρωματική διαχείριση εξηγείται προφανώς άριστα με μια φωτογραφία ενός πουλιού σε πια παγωμένη ημέρα του χειμώνα.

Ένα πουλί σε έναν παγωμένο τοίχο όπως φαίνεται στην κάμερα εύρεσης προβολής

Εμφανίζει τυπικά υπερκορεσμένο το γαλάζιο κανάλι, κάνοντας τις εικόνες να δείχνουν κρύες.

Αυτό βλέπει ο χρήστης σε μια τυπική οθόνη επαγγελματικού φορητού υπολογιστή

Notice how the white is not “paper white” and the black of the eye is now a muddy brown.

Αυτό βλέπει ο χρήστης όταν τυπώσει σε έναν τυπικό εκτυπωτή ψεκασμού

Το βασικό πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι ότι κάθε συσκευή μπορεί να χειριστεί μια διαφορετική περιοχή χρωμάτων. Έτσι ενώ μπορείτε να πάρετε μια φωτογραφία ηλεκτρικού γαλάζιου, οι περισσότεροι εκτυπωτές δεν πρόκειται να μπορέσουν να το αναπαράγουν.

Most image devices capture in RGB (Red, Green, Blue) and have to convert to CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, and Black) to print. Another problem is that you can’t have white ink, and so the whiteness can only be as good as the paper color.

Another problem is units. Without specifying the scale on which a color is measured, we don’t know if 100% red is near infrared or just the deepest red ink in the printer. What is 50% red on one display is probably something like 62% on another display. It’s like telling a person that you’ve just driven 7 units of distance, without the unit you don’t know if that’s 7 kilometers or 7 meters.

In color, we refer to the units as gamut. Gamut is essentially the range of colors that can be reproduced. A device like a DSLR camera might have a very large gamut, being able to capture all the colors in a sunset, but a projector has a very small gamut and all the colors are going to look “washed out”.

In some cases we can correct the device output by altering the data we send to it, but in other cases where that’s not possible (you can’t print electric blue) we need to show the user what the result is going to look like.

For photographs it makes sense to use the full tonal range of a color device, to be able to make smooth changes in color. For other graphics, you might want to match the color exactly, which is important if you’re trying to print a custom mug with the Red Hat logo that has to be the exact Red Hat Red.