Τι είναι ένα αρχείο με μια ~ στο τέλος του ονόματος του;

Αρχεία με ένα ~ στο τέλος των ονομάτων τους (παραδείγματος χάρη, παράδειγμα.txt~) είναι αυτόματα δημιουργημένα αντίγραφα των επεξεργασμένων εγγράφων στον επεξεργαστή κειμένου gedit ή σε άλλες εφαρμογές. Είναι ασφαλές να τα διαγράψετε, αλλά δεν βλάπτει να τα αφήσετε στον υπολογιστή σας.

Αυτά τα αρχεία είναι κρυφά από προεπιλογή. Εάν τα βλέπετε, αυτό συμβαίνει είτε γιατί επιλέξατε Εμφάνιση κρυφών αρχείων (στις επιλογές προβολής της εργαλειοθήκης Αρχεία) ή γιατί πατήσατε Ctrl+H. Μπορείτε να τα κρύψετε ξανά επαναλαμβάνοντας οποιοδήποτε από αυτά τα βήματα.

Αυτά τα αρχεία αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο ως κανονικά κρυφά αρχεία. Για συμβουλές για το πως να διαχειριστείτε κρυφά αρχεία δείτε Απόκρυψη ενός αρχείου.