Απόκρυψη ενός αρχείου

Η εφαρμογή Αρχεία σας δίνει τη δυνατότητα να αποκρύψετε και να εμφανίσετε αρχεία όποτε εσείς το επιθυμείτε. Όταν ένα αρχείο είναι κρυφό, δεν εμφανίζεται από τον διαχειριστή αρχείων, αλλά βρίσκεται ακόμα στον φάκελο του.

Για να κρύψετε ένα αρχείο, μετονομάστε το με μια . στην αρχή του ονόματος του. Παραδείγματος χάρη, για να κρύψετε ένα αρχείο που λέγεται παράδειγμα.txt, θα πρέπει να το μετονομάσετε σε .παράδειγμα.txt.

You can hide folders in the same way that you can hide files. Hide a folder by placing a . at the beginning of the folder’s name.

Προβολή όλων των κρυφών αρχείων

If you want to see all hidden files in a folder, go to that folder and either click the view options button in the toolbar and pick Show Hidden Files, or press Ctrl+H. You will see all hidden files, along with regular files that are not hidden.

To hide these files again, either click the view options button in the toolbar and pick Show Hidden Files, or press Ctrl+H again.

Εμφάνιση αρχείου

Για να εμφανίσετε ένα αρχείο, πηγαίνετε στον φάκελο που περιέχει το κρυφό αρχείο και πατήστε το κουμπί της προβολής επιλογών στην εργαλειοθήκη και επιλέξτε Εμφάνιση κρυφών αρχείων. Έπειτα, βρείτε το κρυφό αρχείο και μετονομάστε το, έτσι ώστε να μην έχει μία . μπροστά από το όνομά του. Παραδείγματος χάρη, για να εμφανίσετε ένα αρχείο που λέγεται .παράδειγμα.txt, θα πρέπει να το μετονομάσετε σε παράδειγμα.txt.

Αφού μετονομάσετε το αρχείο, μπορείτε ή να κάντε κλικ στο κουμπί της προβολής επιλογών στην εργαλειοθήκη και να επιλέξετε Εμφάνιση κρυφών αρχείων, ή να πατήσετε Ctrl+H για να να αποκρύψετε ξανά τα κρυφά αρχεία.

Από προεπιλογή, θα δείτε μόνο κρυφά αρχεία στον διαχειριστή αρχείων μέχρι να κλείσετε τον διαχειριστή αρχείων. Για αλλαγή αυτής της ρύθμισης έτσι ώστε ο διαχειριστής να εμφανίζει πάντα τα κρυφά αρχεία, δείτε Προτιμήσεις προβολών στα Αρχεία.

Τα περισσότερα κρυφά αρχεία θα έχουν μία . στην αρχή του ονόματος τους, άλλα μπορεί να έχουν μια ~ στο τέλος του ονόματος τους. Αυτά τα αρχεία είναι αντίγραφα. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε Τι είναι ένα αρχείο με μια ~ στο τέλος του ονόματος του;.